Een zeer mooie ervaring in Kaapstad

20-11-2013 Een zeer mooie ervaring in Kaapstad

Veertien november gaf Martijn Alssema van Indoor Soccer Noord een clinic op de Universiteit van Kaapstad, Zuid-Afrika. Aan het begin van dit jaar werden de eerste contacten gelegd tussen Indoor Soccer Noord en Futsal South Africa.

Er werd afgesproken de clinic te organiseren aan het eind van een vakantiereis in november.

De drie uur durende clinic bestond uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

In een klaslokaal op de universiteit werd anderhalf uur gesproken over het zaalvoetbal in beide landen, over Futsal South Africa, Indoor Soccer Noord en Leekster Eagles.

De competitie opzet in Nederland, de visie van de KNVB op zaalvoetbal, de trainings-en speelwijze van Leekster Eagles en de techniektrainingen van Indoor Soccer Noord kwamen aan bod.

Tijdens dit gedeelte bleek dat zaalvoetbal in Zuid-Afrika nog in de kinderschoenen staat. Er staan weinig sporthallen en de sport is op veel plaatsen alleen bekend als 5-a-side voetbal. Een variant waarbij andere regels gelden dan in het zaalvoetbal. De keeper mag niet buiten de cirkel komen en er zijn geen restricties op het terugspelen naar de keeper.

Na de theorie en de groepsfoto,werd buiten op hard court een korte training afgewerkt. De nadruk lag hierbij voor beide partijen op het verdedigen op eigen helft en dat bleek heel lastig voor de gretige spelers.

De spelers en Martijn waren erg enthousiast tijdens deze clinic. Het sparren met de spelers en de trainers was zeer interessant, iedereen werkte uitstekend mee.

Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om de samenwerking tussen Futsal South Africa en Indoor Soccer Noord  in de toekomst een vervolg te geven.

IMG_5630 klein       IMG_5634       IMG_0506

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws